FORM PENDAFTARAN DONATUR BARU

Bismillaahirrahmaanirrahiim, dengan memohon ridha Allah Subhanahu wa Ta’ala, saya bersedia memakai dana halal untuk berdonasi melalui LAZ Ummul Quro:

Jenis Donasi

10 + 2 =

Pin It on Pinterest

Share This